อันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด
  เรตติ้ง
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว A (tha)
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น F1 (tha)

ริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP ได้รับการคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ A และแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพจากฟิทช์ เรทติ้งส์ ซึ่งสะท้อนถึงเครือข่ายธุรกิจหลักทรัพย์ และโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง ผ่านการดำเนินงานของธุรกิจในกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส อันประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด โดยเป็นการประเมินระดับความแข็งแกร่งของโครงสร้างเครดิตโดยรวมของกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส

อีกทั้ง ยังเป็นการสะท้อนถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการแบบครบวงจรของ ASP ที่มีเครือข่ายการลงทุนทั่วโลก รวมถึงการได้รับความไว้วางใจในกลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคารชั้นนำ ก็เป็นสิ่งที่ช่วยตอกย้ำความสามารถและศักยภาพของการเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการเงินการลงทุนในประเทศไทย
212 KB