ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

ชื่อ - นามสกุล *:
อีเมล *:
บริษัท *:
เบอร์โทรศัพท์ *:
ข้อความ *:
กรุณาพิมพ์ตัวอักษรที่ปรากฏในช่องด้านล่าง *:
 

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 11 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120