FUTURE GENERATION WEALTH PROGRAM


หลักสูตรสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการลงทุนและการจัดพอร์ตโฟลิโอที่ช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง การเรียนรู้แนวทางการบริหารธุรกิจและการปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยทีมวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดในวงการ นำทีมโดย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ

“โครงการ FUTURE GENERATION WEALTH PROGRAM เป็นหลักสูตรอบรมที่ เอเซีย พลัส ตั้งใจพัฒนาขึ้น สำหรับทายาทนักธุรกิจที่เป็นลูกค้าของบริษัท นักลงทุนทั่วไป และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมุ่งให้ความรู้เรื่องการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างความมั่งคั่งและต่อยอดธุรกิจให้เติบโต ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของเรา ที่ไม่ได้เน้นเพียงแค่การเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินให้กับลูกค้าของเรา แต่ยังดูแลลูกค้าให้สามารถส่งต่อความมั่งคั่งให้แก่ลูกหลานได้อย่างยั่งยืน”


ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

FUNDAMENTAL KNOWLEDGE

ศึกษาความรู้พื้นฐานอย่างครบครัน เจาะลึกกลยุทธ์การลงทุน และเปิดมุมมองทางเลือกการลงทุนที่หลากหลาย
เพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในการก้าวเดินไปในโลกของการลงทุนและการดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จ


PRACTICAL SKILLS

โอกาสในการฝึกฝนทักษะการลงทุนในสนามจริง โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่จะแนะนำแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการดำเนินธุรกิจผ่านการทำ case study


VALUED EXPERIENCE

เรียนรู้เคล็ดลับความสำเร็จในการลงทุนและการบริหารธุรกิจ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และการศึกษาดูงานผ่านการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทชั้นนำของเมืองไทย


BUSINESS NETWORK

โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดี และเครือข่ายเพื่อนใหม่กับผู้ที่ร่วมเข้ารับการอบรมและวิทยากรในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย


HONORABLE SPEAKERSคุณฤทธิ์ ธีระโกเมน
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)คุณสุระ คณิตทวีกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)คุณวัชระ แก้วสว่าง
นักลงทุนรายใหญ่คุณตัน ภาสกรนที
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)คุณธนพงษ์ ณ ระนอง
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทยคุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัดคุณยอด ชินสุภัคกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท วงใน มีเดีย จำกัดคุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)คุณธรินทร์ ธนียวัน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) จำกัดคุณรฐิยา อิสระชัยกุล
Head of Global Selling Thailand,
AMAZON

รายละเอียดการอบรม

ระยะเวลาในการอบรม : 21 มิถุนายน ถึง 13 กันยายน 2561 ทุกวันพฤหัส เวลา 13.00 – 17.00 น.

สถานที่อบรม : ห้องเกรซ (ห้องอบรบกลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส) ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้

กำหนดการปฐมนิเทศ : 21 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 – 16.30 น.

สถานที่ปฐมนิเทศ : ห้องไลลา เดอะบางกอกคลับ ชั้น 31 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมอบรม : 100,000 บาท รวม VAT 7% และค่าใช้จ่ายดังนี้

 • กิจกรรมนอกสถานที่ (Outing) 2 วัน 1 คืน และการสร้างเครือข่าย (Networking)
 • กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • อายุ 22 -45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีเข้าร่วมการแข่งขัน ASP Investment Competition
 • ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโครงการว่าเหมาะสมที่จะเข้ารับการอบรม

การแข่งขัน ASP Investment Competition

 • ใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ 2 ล้านบาท
 • ระยะเวลาแข่งขัน 2 เดือน
 • เกณฑ์การตัดสินการแข่งขัน : พิจารณาอัตราการเติบโตของเงินลงทุนที่สูงที่สุด ณ วันสิ้นสุดการแข่งขัน
 • รางวัลสำหรับผู้ชนะ : ทริปศึกษาดูงานกับกลุ่มบริษัทเอเชีย พลัส

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก
 2.  แจ้งผลการคัดเลือกผ่านทางเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนของท่าน (ถ้ามี) และทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร
 3. ชำระเงินเข้าร่วมโครงการจำนวน 100,000 บาท ผ่านทางธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร ชื่อบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 142-310105-2 และนำส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Futuregen@asiaplus.co.th
 4. เปิดบัญชีสำหรับใช้ในการแข่งขัน ASP Investment Competition เป็นบัญชีประเภท cash balance โดยโอนเงินหลักประกันจำนวน 2 ล้านบาท หรือซื้อกองทุนรวมของบลจ.แอสเซท พลัส จำนวน 2 ล้านบาท ก่อนวันที่ 21 มิถุนายน 2561
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0 2680 1858 หรือ 0 2680 1000
อีเมล: Futuregen@asiaplus.co.th

สมัครเข้าร่วมโครงการ
Future Generation Wealth Program #2

ข้อมูลทั่วไป


ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ

ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการที่ผ่านมา (ถ้ามี)


การทำงานในปัจจุบัน


กรุณาเลือกขนาดเสื้อของท่าน *รอบอก x ความยาว (นิ้ว)

กรุณาอธิบายตัวคุณให้โครงการได้รู้จักคุณมากขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0 2680 1858, 0 2680 1000
หรืออีเมล Futuregen@asiaplus.co.th